WYSIWYG Web Builder
- Ogrodzenia betonowe
- Podmurówki betonowe
- Daszki na słupki
- Płytki nascienne
- Płyty betonowe EKO
- Słupki ogrodzeniowe
- Kręgi kanalizacyjne
- Rury na mostki wjazdowe
- Korytka odpływowe
- Słupki ogrodzeniowe
- Siatka ogrodzeniowa
- Bramy i furtki
- Panele ogrodzeniowe
- Przęsła ogrodzeniowe
- Instalacji c.o.
- Instalacji c.w.u.
- Modernizacji istniejacych
  instalacji
- Instalacji wentylacynych
EL-BET        woj. mazowieckie  Żabokliki ul. Spacerowa 59   (obrzeża Siedlec)     tel. 608 732 724
PROJEKTY INSTALACJI C.O. i C.W.U

>Projekty centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji,     
   klimatyzacji.
>Projekty centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej,
>Projekty modernizacyjne obecnych instalacji pod względem energooszczedności,
>Projekty instalacji wentylacyjnej.

   Projekty wykonywane są na terenie miasta Warszawy

Informacje: Jerzy Gawroński
tel. 601-344-930
www.pro-projekt.com.pl
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane świadectwo energetyczne należy sporządzic dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Budynki zwolnione z obowiązku posiadania świadectw energetycznych:
* podlegąjacych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
   zabytkami
* używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
* przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
* niemieszkalnych służacych gospodarce rolnej
* przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energie nie większym niż 50
  kWh(m2/ rok)
* mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
* wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.