Świadectwo charakterystyki 12
Projekty c.o. i c.w.u. oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków na terenie Warszawy i okolic
PRO - mgr inż. Jerzy Gawroński
nr upr. budowlanych Wa-349/91
nr 19457 w wykazie osób uprawnionych do wykonywania
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku
tel. 601-344-930

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków na terenie Siedlec i okolic
(woj. mazowieckie)
tel. 608-732-724
Projekty instalacji:
- centralnego ogrzewania,
- zimnej wody,
- p.poż,
- gazowych,
- kanalizacji.

- Projekty modernizacyjne obecnych instalacji pod
   względem energooszczędności
Świadectwo energetyczne 10
Świadectwo charakterystyki 11
     Świadectwa energetyczne wykonywane są na terenie całej Polski. Aby móc przystąpić do pracy, potrzebujemy informacji technicznych na temat Państwa budynku. Prosimy o przesłanie e-maila, w odpowiedzi na który prześlemy ankietę do wypełnienia, dzięki czemu poznamy parametry Państwa budynku. W odpowiedzi na przesłany formularz, przedstawimy również wycenę usługi.
    Jeśli zleceniodawca nie będzie w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji na temat budynku (planu budynku, parametrów urządzeń związanych z ogrzewaniem i ew. chłodzeniem), konieczna będzie nasza wizyta w celu zebrania brakujących danych.

Kontakt e-mail:   certyfikat.info@o2.pl
Na ten adres proszę przesłać informację że jestescie Państwo zainteresowani wykonaniem świadectw energetycznego budynku, a my prześlemy formularz z pytaniami odnośnie Państwa budynku.

Orientacyjne ceny:
- lokal mieszkalny - od 390 zł ;
- lokal niemieszkalny - od 500 zł ;
- budynek jednorodzinny - od 550 zł ;
- budynek wielorodzinny - od 2500 zł ;

Na cenę ma wpływ: kształt bryły budynku, ilość zainstalowanych urządzeń do ogrzewania, chłodzenia, dostępnej dokumentacji budynku itp.
Paszport budynku 11
PROJEKTY INSTALACJI C.O. i C.W.U
KONTAKT:
e-mail: certyfiakt.info@o2.pl
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Dokładniejsze informacje można znaleść na stronie: sejm.gov.pl
WYSIWYG Web Builder
Bądź gotowy na wymogi prawne i zrób świadectwo już teraz.

Orientacyjne informacje kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej:

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
•   zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
•   zbywany na podstawie umowy sprzedaży
    spółdzielczego własnościowego prawa do
    lokalu,
•   wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.